Over ons

LTTC

Vanuit LT Total Care bieden wij vanuit Omgangskundig perspectief professionele zorg, begeleiding en hulpverlening aan jeugd, jongvolwassenen en volwassenen. Vanuit expertise en kunde hebben wij een totaal aanbod van een op maat gemaakt individuele (loopbaan)begeleiding-, training-, coaching- en hulpverleningstraject.

Wij stimuleren tot maatschappelijke participatie en betrokkenheid. Onze kracht ligt bij het aanbieden van ondersteuning door persoonlijke aandacht en empowerment; het individuele karakter versterken door positieve gedragsondersteuning te bieden. Het buurtnetwerk speelt een signifieke rol in het integratie- en inclusieproces van de cliënt. Als gevolg hiervan sturen wij aan op de lokale aanpak en preventie van recidive onder onze kwetsbare doelgroep.

Visie

Vanuit LT Total Care werken wij van mens tot mens om preventie en het hoge recidive tegen te gaan. Wij bieden professionele begeleiding aan om de terugkeer in de maatschappij geen wandeling in een mijnenveld te laten zijn. Wij sturen aan op maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Wij maken onze cliënten sterk, weerbaar en veerkrachtig door ondersteuning, liefde en aandacht. Door warme zorg te verlenen en intensief te begeleiden roepen wij een halt toe tegen polarisatie. Elk mens verdient totale zorg op maat.

Missie

LT Total Care biedt individuele begeleidingstrajecten aan om een kwetsbare doelgroep te voorzien van ondersteuning, training, coaching, zorg en hulpverlening. Zo wordt de recidive tegengegaan en het participeren en betrokken zijn in de maatschappij gestimuleerd. Elk mens verdient de mogelijkheid om een waardevolle en volwaardige deelnemer te zijn van de maatschappij.

Aan de slag

Er is een breed assortiment aan instrumenten en netwerk. Een van de instrumenten die ingezet worden om jongeren te activeren is sport. Door middel van sport brengen wij jongeren in beweging en werken we aan de vitaliteit van de cliënt. Door sport verbind je de jeugd met elkaar. Wij verbinden onze cliënt aan leeftijdsgenoten, andere sportbeoefenaars en aan de wijk (denk aan buurt-/sportvereniging). De cliënt wordt opgenomen in een onderdeel van de samenleving waar er kernwaarden zijn die in elke fase van zijn of haar leven relevant en waardevol zijn.

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Wij leren de cliënt dat hij/zij goed genoeg is. Kennis hebben van jezelf is ontzettend belangrijk om patronen te kunnen doorbreken die leiden tot een neerwaartse spiraal aan evenementen die afbreuk doen aan duurzame progressie. De jongeren dienen zichzelf te accepteren voor hoe ze kunnen zijn. Dat definieert niet wie ze zijn. Deze individuele coaching en begeleidingstrajecten dragen bij aan de bewustwording van het individu en zijn/haar rol ten opzichte van de maatschappij. Tevens wordt er ook gekeken naar de invloed die zij/hij uitoefent door de rol die wordt ingenomen. Het is een streven om iedereen mee te kunnen laten komen in de maatschappij. Het herontdekken van je eigen krachten en kwaliteiten is een intensief proces. Wij leren de cliënt om het goede karakter in te zetten en van waarde te zijn voor zijn/haar omgeving.

Een ander onderdeel van het traject heeft te maken met de loopbaanbegeleiding. Sollicitatietrainingen worden opgezet en er wordt georiënteerd op een duurzame arbeidsverband bij een lokale werkgever. Cv’s en sollicitatiebrieven worden opgesteld onder begeleiding.

De begeleiding en hulpverlening loopt door na het behalen van de doelen van de cliënt. Nazorg is ontzettend belangrijk. Er is niets mis met sociale controle, een oogje in het zeil houden kan geen kwaad. Ruimte en vertrouwen geef je maar controle bevestigt en leidt tot rechtmatige erkenning.