LT Total Care (LTTC)

Zorg verlenen en opvoeden is een taak van ons allen. Niemand kan zichzelf opvoeden. Wanneer een individu valt dient er hulp te zien wat leidt tot zijn wederopstanding. Het symbolisch uitsteken van je hand en een schouder om op te huilen of op te steunen is wat velen nodig hebben. Het leven wordt makkelijker wanneer de samenleving zijn handen in elkaar sluit en samen de zorgtaak op zich neemt. Veel handen maken niets voor niets licht werk.

De snelle veranderingen in de maatschappij zijn niet voor een ieder bij te benen. Het voelt aan als vervreemding van het bekende met verharding en verruwing in de maatschappij als gevolg. Wij van LT Total Care nemen onze zorgtaak serieus en helpen de verantwoordelijkheid te dragen voor onze cliënten.

Missie

LT Total Care biedt individuele begeleidingstrajecten aan om een kwetsbare doelgroep te voorzien van ondersteuning, training, coaching, zorg en hulpverlening. Zo wordt de recidive tegengegaan en het participeren en betrokken zijn in de maatschappij gestimuleerd. Elk mens verdient de mogelijkheid om een waardevolle en volwaardige deelnemer te zijn van de maatschappij.


Visie

Vanuit LT Total Care werken wij van mens tot mens om preventie en het hoge recidive tegen te gaan. Wij bieden professionele begeleiding aan om de terugkeer in de maatschappij geen wandeling in een mijnenveld te laten zijn. Wij sturen aan op maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Wij maken onze cliënten sterk, weerbaar en veerkrachtig door ondersteuning, liefde en aandacht. Door warme zorg te verlenen en intensief te begeleiden roepen wij een halt toe tegen polarisatie. Elk mens verdient totale zorg op maat.

Missie

LT Total Care biedt individuele begeleidingstrajecten aan om een kwetsbare doelgroep te voorzien van ondersteuning, training, coaching, zorg en hulpverlening. Zo wordt de recidive tegengegaan en het participeren en betrokken zijn in de maatschappij gestimuleerd. Elk mens verdient de mogelijkheid om een waardevolle en volwaardige deelnemer te zijn van de maatschappij.

Visie

Vanuit LT Total Care werken wij van mens tot mens om preventie en het hoge recidive tegen te gaan. Wij bieden professionele begeleiding aan om de terugkeer in de maatschappij geen wandeling in een mijnenveld te laten zijn. Wij sturen aan op maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Wij maken onze cliënten sterk, weerbaar en veerkrachtig door ondersteuning, liefde en aandacht. Door warme zorg te verlenen en intensief te begeleiden roepen wij een halt toe tegen polarisatie. Elk mens verdient totale zorg op maat.