Aanbod

Algemeen

Aanmeldingen voor ambulante hulpverlening gaan via de wijkteams van de gemeente waar jij woonachtig in bent en/of door gecertificeerde instellingen. Mail naar info@lttotalcare.nl voor meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Wachtlijsten bij LT Total Care

Begeleiding basis Wmo: geen wachtlijst

Begeleiding specialistisch Wmo: geen wachtlijst

Begeleiding Basis jeugd: geen wachtlijst

Begeleiding specialistisch jeugd: geen wachtlijst

 

Groepsbegeleiding Jeugd: geen wachtlijst

Groepsbegeleiding ontwikkeling: geen wachtlijst

Groepsbegeleiding stabiel: geen wachtlijst

Een aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij na het intake gesprek alle overige relevante informatie hebben ontvangen en een beschikking is afgegeven door de wijkteams of de gecertificeerde instelling.

Voor meer informatie over het aanmeld- en intakeprocedure kun je contact met ons opnemen via info@lttotalcare.nl of bel/app naar 06-40358258.

Ambulante begeleiding

Voor deze hulpverlening krijg je éen of meerdere uren per week begeleiding bij jou thuis of bij LT Total Care. Tijdens dit traject kijken we samen naar het opgestelde plan met doelen en welke vooruitgangen er zijn geboekt. Hierbij is het belangrijk dat jij de regie terug krijgt over jouw eigen leven. Jij wordt zelfredzaam en kan vervolgens zelfstandig verder.

Specialistische begeleiding

Specialistische ambulante begeleiding kan voor kortdurend of langdurend ingezet worden, afhankelijk van de situatie en welke vorm van hulpverlening passend is volgens de cliënt en/of de verwijzende instantie. Samen werken wij doelgericht om de zelfredzaamheid te oefenen en bevorderen om vervolgens te kunnen afschalen in zorg waar mogelijk is. Het kan ook zo zijn dat wij aansluiten bij een bestaand plan vanuit de opdrachtgever en een deel van de te behalen doelen op ons nemen.

Intensieve traject begeleiding

ITB CRIEM

ITB CRIEM is een jeugdreclasseringsmaatregel die wordt opgelegd aan jongeren van een niet-westerse afkomst die voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen of een aantal lichte stafbare feiten hebben gepleegd. Het doel is om de recidive tegen te gaan. De jongere krijgen drie maanden een intensieve begeleiding. Bij resultaat zal de jongere na drie maanden minder intensieve begeleiding krijgen.

LT Total Care voert deze maatregel uit in opdracht van de jeugdreclassering.

ITB Harde Kern

ITB Harde Kern is een maatregel die wordt opgelegd aan jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. De kinderrechter kan dan zes maanden ITB Harde Kern opleggen. In plaats van een gevangenisstraf krijgt de jongere begeleiding vanuit jeugdreclassering. Houdt de jongere zich niet aan de gemaakte afspraken dan volgt er alsnog een gevangenisstraf.

LT Total Care voert deze maatregel uit in opdracht van de jeugdreclassering.